Nodaļu kontaktpersonas:


M
ārketinga nodaļa:  Grigorijs Ņevdahs

Tālr.: +371 67076212 
E-pasts: commerce@bct.lv


Operāciju nodaļa: 
Gints Bremmanis 

Tālr.: +371 67076220

E-pasts: gints.bremmanis@bct.lv


Personālā nodaļa:  Kristīne Bižāne

Tālr.: +371 67076233

E-pasts: personnel@bct.lv

KONTAKTI

 SIA Baltic Container Terminal

Uriekstes iela 32

Rīga LV-1005

Latvija

E-pasts: info@bct.lv
Tālrunis: +371 67076200

PVN Reģ. Nr.: LV40003288037
Reģ. Nr. Komercreģistrā: 40003288037


Izpilddirektors:  Aldis Zieds

Tālr.: +371 67076200
E-pasts: aldis.zieds@bct.lv

 

Finanšu direktors: Gerard Sammut
Tālr.:  +371 67076210
E-pasts: gerard.sammut@bct.lv


Termināla menedžeris: Dzintars Vigulis
Tālr.: +371 67076207
E-pasts: dzintars.vigulis@bct.lv