IT


 

BCT ir viennozīmīgs līderis informācijas tehnoloģiju jomā Baltijas valstīs. Termināls ir ieguldījis lielus līdzekļus modernā termināla ekspluatācijas sistēmā (terminal operating system — TOS) NAVIS N4, lai nodrošinātu visa konteineru apstrādes cikla efektīvu reāllaika pārvaldību. Sistēmā ietilpst konteineru laukuma plānošanas, kuģu plānošanas un aprīkojuma kontroles moduļi. Izmantojot šo sistēmu, ir iespējams precīzi paredzēt kuģu ierašanos un plānot visu apstrādes procesu no konteineru izkraušanas līdz atkārtotai iekraušanai.


 

BCT 2009. gadā sāka izstrādāt automatizētu konteineru operāciju sistēmu (Automated Container Operations System — ACOS), kuras pamatā ir modernu IT sistēmu integrēšana konteineru apstrādes procesā. Sistēma ļauj BCT automātiski apstrādāt visus ienākošos un izejošos konteinerus bez cilvēku pieļautām kļūdām. ACOS pamatā ir trīs galvenie komponenti — Visy Oy ražoti vārtu, dzelzceļa un piestātnes moduļi, kas integrēti kopā ar īpaši pielāgotiem moduļiem un saskarnēm ar TOS.


 

Šī sistēma ļauj automatizēt kuģu, vārtu un dzelzceļa operāciju procesus, izmantojot optiskās rakstzīmju atpazīšanas (Optical Character Recognition — OCR) tehnoloģijas, kā arī attēlu tveršanas un apstrādes algoritmus. Rezultātā visi apstrādājamie konteineri tiek nofotografēti augstā izšķirtspējā un bojājumu pārbaudes ir automatizētas. Turklāt ir optimizēts konteineru pieņemšanas un nodošanas process, samazināts cilvēku pieļautu kļūdu skaits, uzlabota saskarņu veiktspēja un pakalpojumu kvalitāte un nodrošināta iespēja veikt operāciju ilgtermiņa plānošanu.