Atbils ISPS prasībām

 

Baltic Container Terminal aizsardzības sistēma pilnībā atbilst Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu  aizsardzības kodeksam (ISPS code). Kravu aizsardzība, droša to apstrāde un uzglabāšana, kā arī klientu drošība ir svarīgi aspekti termināla darbībā.


Kontakti drošības jautājumiem:

  

ISPS - drošības kontaktpunkts, tālrunis: +371 67076208, +371 29555608 (24h)

Ostas iekārtas aizsardzības virsnieks ir pieejams visu diennakti caur ISPS drošības kontaktpunktu.

SJO Ostas iekārta numurs: LVRIX-0005