KUR ZVANĪT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU GADĪJUMOS ?

Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai viens tālruņa numurs, kas garantē ātru un efektīvu rīcību nelaimes gadījumos - GLĀBŠANAS DIENESTS - 112. Tas ir bezmaksas zvans no jebkura telefona (arī bez mob.telefona SIM kartes - no jebkuras vietas Latvijā, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums). Dienests sniegs informāciju, kā rīkoties konkrētajā situācijā, vai arī savienos ar atbilstošu palīdzības dienestu - ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem, gāzes avārijas dienestu vai policiju. 112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Eiropas Savienības valstīs.

APZIŅOŠANA

Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas.Ja skan trauksmes signāls, ieslēdziet Latvijas radio 2 (91.5 Mhz) un Latvijas televīziju LTV 1, LTV 7, lai saņemtu informāciju par dabas katastrofu, rūpniecisko avāriju un to draudu gadījumiem, rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.Neizslēdziet radioaparātus un televizorus, klausieties turpmāko informāciju.Ieklausieties policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta personāla sniegtajos paziņojumos pa skaļruņiem un izpildiet tos.Paziņojiet par notikušo Jūsu tuvākajiem kaimiņiem.

EVAKUĀCIJA NO PILSĒTAS

Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildu norādījumi Jums tiks sniegti pa radio un televīziju vai ar policijas skaļruņu palīdzību.Evakuācijas izziņošanas gadījumā, ja iespējams, dodieties prom ar savu personīgo autotransportu.Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personas dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas krājumus un tikai nepieciešamo apģērbu.Neceliet paniku un saglabājiet mieru!  

GATAVĪBA IESPĒJAMĀM KATASTROFĀM

Iepriekš sagatavojieties iespējamām katastrofām. Ieteicams turēt rezervē:sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu;radio ar rezerves baterijām;gāzes (spirta) plītiņu;medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles;pārtikas rezerves un dzeramo ūdeni;gāzmaskas;skaidru naudu;Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU UN PRODUKTU NOPLŪDE

Bīstamās ķīmiskās vielas organismā var nokļūt caur elpošanas ceļiem, absorbējot caur ādu vai lietojot uzturā piesārņotus pārtikas produktus. Tās var neatgriezeniski ietekmēt cilvēku veselību.Avārijas sekas ir atkarīgas no izplūdušās vielas daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem.

RĪCĪBA ATRODOTIES TELPĀS

Aizveriet un noblīvējiet (ar ūdenī samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus. Ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju izveidošanos telpā – neizmantojiet elektroierīces.Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vājā etiķskābes vai citronskābes šķīdumā vai vienkārši ūdenī samērcētus vates-marles apsējus un citus vairākkārt salocītus gaisa caurlaidīgus materiālus vai, ja Jūsu rīcībā ir, gāzmaskas vai respiratorus ar speciāliem filtriem, aizsargapsējus. Ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un vai prot atbilstoši rīkoties. Atstājiet drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas (televīzija, radio, skaļruņi).

RĪCĪBA ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot asu, kodīgu smaku, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem).Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ar ūdeni un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas.Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību – 112.

UGUNSGRĒKS BĪSTAMĪBA

Ugunsgrēks var izraisīt ķermeņa un elpošanas ceļu apdegumus un saindēšanos ar degšanas produktiem.

RĪCĪBA

Ugunsgrēka gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju, pa kuru iespējama evakuācija. Evakuējoties neizmantojiet liftu! Apziņojiet tuvākos kaimiņus un palīdziet evakuēties cietušajiem, invalīdiem un bērniem. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet esošos ugunsdzēsības līdzekļus.Liela sadūmojuma gadījumā pārvietojieties gar nesošajām sienām un iespējami tuvāk grīdai (pietupjoties, rāpus), jo tur būs vieglāk elpot. Ja ir informācija par cietušajiem vai iesprostotiem cilvēkiem, gāzes noplūdi u.c., paziņojiet par to glābšanas dienestam.Ja evakuācija nav iespējama, tad palieciet dzīvoklī (mājoklī), aizveriet durvis, spraugas durvīs noblīvējiet ar ūdenī samitrinātu audumu. Pieejiet pie loga un signalizējiet par savu atrašanās vietu un pārliecinieties, ka esat pamanīts. Bez vajadzības neatveriet logus.Ja Jums ir apdegums, tad to atdzesējiet ar aukstu ūdeni un uzlieciet tīru apsēju.Ja cilvēkam deg apģērbs, apsedziet viņu ar biezu segu, sākot no galvas. Ja deg Jūsu apģērbs, nogulieties un velieties pa zemi.Par ugunsgrēku ziņojiet ugunsdzēsības un glābšanas dienestampa tālruni 112. 

VĒTRA BĪSTAMĪBA

Vētra var izraisīt koku lūšanu, elektrolīniju vadu pārraušanu konstrukciju apgāšanos, ūdens līmeņa celšanos. Tā var nodarīt postījumus ēkām, izraut kokus ar visām saknēm, pārvietot nepietiekami nostiprinātus priekšmetus. Vētras gadījumā iespējami elektropadeves traucējumi, kā arī sakaru, apkures un ūdens padeves traucējumi.RĪCĪBASagatavojieties iespējamiem elektropadeves traucējumiem, nostipriniet vai noņemiet priekšmetus no māju balkoniem, aizveriet ēku un būvju durvis, logus, bēniņu lūkas un neuzturieties logu tuvumā. Neatstājiet telpas bez īpašas nepieciešamības.Atrodoties ārpus telpām, nestāviet paši un nenovietojiet transporta līdzekļus zem kokiem, vieglām konstrukcijām, elektrolīnijām u.c. Netuvojieties pārrautiem elektrolīniju vadiem. Klajā laukā patverieties ieplakā, grāvī vai nogulieties zemē. 

RADIĀCIJAS AVĀRIJA BĪSTAMĪBA

Avārija var radīt vides radioaktīvo piesārņojumu, kā rezultātā cilvēks tiek pakļauts jonizējoša starojuma ietekmei gan ārīgi, gan iekšķīgi (ieelpojot piesārņotu gaisu un lietojot uzturā piesārņotus produktus).RĪCĪBAAizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus.Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojot vates-marles apsējus, blīva auduma apģērbu, apmetņus, cimdus, zābakus vai, ja Jūsu rīcībā ir, gāzmaskas vai respiratorus ar pretputekļu filtriem. Joda tabletes lietojiet saskaņā ar lietošanas norādījumiem un rekomendācijām.Neuzturieties ārpus telpām un, ja iespējams, pārliecinieties, vai Jūsu kaimiņi zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties. Sagatavojiet dzeramā ūdens krājumus slēgtos traukos un pārtikas produktus hermētiskā iepakojumā.Sagatavojieties iespējamai evakuācijai, līdzi ņemot nepieciešamās mantas hermētiskā iepakojumā. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību 112.

RĪCĪBA PLŪDU LAIKĀ 

Par plūdiem jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pa tālruņiem 112.Iedzīvotājiem klausīties meteorologu brīdinājumus.Lai samazinātu dabas katastrofas nodarītos materiālos zaudējumus, jāpārvieto mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, jānostiprina pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Jau savlaicīgi jāsagatavo līdzņemšanai dokumenti, nepieciešamie medikamenti, nauda, apģērbi un apavi, pārtikas rezerve. Pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši vai sveces, ar kuru var dot signālu par savu atrašanās vietu applūdes gadījumā.Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas. Ēkām un būvēm jāaizver logi un durvis, lūkas un slēģi un, ja iespējams, jāaizsit ar dēļiem logi un durvis.Atteikums no evakuācijas personai jāapstiprina rakstiski, tā uzņemoties atbildību par sekām. 
Plašāka informācija/ padomi kā rīkoties nelaimes gadījumos:Spiest šeit:  http://www2.112.lv/content/category/12/44/150/